Usługi


PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych, i pomagamy naszym klientom w tworzeniu, optymalizacji i likwidacji struktur korporacyjnych. Posiadamy szczególne doświadczenie w zakresie obsługi klientów z sektora finansowego – banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz domów inwestycyjnych.

Przykładowe usługi:

 • Tworzenie i likwidacja spółek, oddziałów i przedstawicielstw
 • Opracowywanie optymalnych struktur grup kapitałowych
 • Przeprowadzanie analiz prawnych i projektów typu due diligence
 • Obsługa transakcji fuzji i przejęć
 • Tworzenie umów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami
 • Rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i członkami zarządów


INSTYTUCJE FINANSOWE

Instytucjom finansowym doradzamy przede wszystkim w kwestiach operacyjnych i regulacyjnych, oraz reprezentujemy je przed organami nadzorczymi.

Przykładowe usługi:

 • Doradztwo dot. polskich i europejskich regulacji finansowych
 • Opracowywanie polityki corporate governance i dokumentacji wewnętrznej
 • Reprezentacja przed organami nadzorczymi


NOWE TECHNOLOGIE

Zagadnienia związane z nowymi technologiami są wyjątkowo rozległe, gdyż tak na prawdę składają się nań elementy wielu różnych dziedzin prawa. Nasze usługi obejmują doradztwo przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych, licencjonowaniu technologii oraz ochronie własności intelektualnej. Posiadamy szczególną ekspertyzę w zakresie cloud computing.

Przykładowe usługi:

 • Opracowywanie i negocjacje licencji i umów
 • Doradztwo przy wdrażaniu technologii
 • Rozwiązywanie sporów na drodze sądowej i ADR
 • Doradztwo dot. ochrony danych osobowych
 • Ochrona własności intelektualnej