Stefan Cieśla

Stefan jest założycielem kancelarii, a zarazem cenionym ekspertem prawa gospodarczego i finansowego. Zanim otworzył kancelarię, pracował na kierowniczych stanowiskach w dużych spółkach z sektora finansowego.

Doświadczenie

Stefan jest radcą prawnym o ponad 20-letnim stażu. W trakcie swojej kariery doradzał wielu znanym przedsiębiorstwom z branży finansowej oraz IT. Zajmuje się m.in. obsługą prawną transakcji finansowych, projektów sprzedaży i zakupu systemów informatycznych oraz wprowadzania na polski rynek zagranicznych instytucji finansowych.

Stefan zasiadał również w zarządach i radach nadzorczych Polskiego Banku Rozwoju S.A., Banku Komercyjnego Posnania S.A., Banku Staropolskiego S.A., Invest-Banku S.A., TUŻ Polisa-Życie S.A. oraz PZU S.A..

Wykształcenie

Stefan ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowe Studium Legislacyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.